NSW باتری 50 مگاواتی تسلا دریافت می کند ، هزینه 65 میلیون دلار برای بازپرداخت 93-135 میلیون دلار

استفاده از باتری های مقیاس بزرگ در استرالیا بیشتر و بیشتر دیده می شود. استرالیای جنوبی معروف با یک باتری 100 مگاواتی / 129 مگاوات در ذخیره انرژی Horndale پیشگام شد. در آن زمان این بزرگترین باتری در جهان بود…